Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chcete získat dotace na Váš investiční záměr?

Nabízím zpracování projektu v rámci Programu rozvoje venkova a následně kompletní administraci realizace projektu, až po podání Žádosti o proplacení.

Mám několikaleté zkušenosti s psaním i řízením projektů v nekomerční (FRVŠ, NAZV) i komerční sféře (PRV).

 

Jak probíhá řízení projektu?

1.  Seznámení se s konkrétním problémem a základními ukazateli podniku

2. Posouzení vhodnosti investičního záměru pro financování z fondů PRV

3. Zpracování vlastního projektu s využitím výrobních i ekonomických ukazatelů podniku

4. V případě schválení žádosti příprava výběrového řízení pro výběr dodavatelů

5. Řízení výběrového řízení

6. Zpracování Žádosti o proplacení

 

Cena: účtuji si režijní náklady při zpracování projektu ve výši 1000 - 1500Kč (v závislosti na výši cestovného), v případě schválení projektu cena 10 000 - 15 000Kč v závislosti na výši dotace a náročnosti problematiky (tento výdaj lze zahrnout do Způsobilých výdajů projektu, bude tedy v dané výši financován z dotace)